Prawa przedszkolaka

 

Prawa i obowiązki przedszkolaka

Do Przedszkola Niepublicznego Jagódka uczęszczają dzieci od 2,5 do 6 lat.

 Dziecko w przedszkolu ma wszelkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:

1.      właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo - wychowawczo - dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

2.      szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego podmiotowego traktowania,

3.       ochrony przed wszelkimi formami wyrażenia przemocy fizycznej bądź psychicznej,

4.      poszanowaniu jego godności osobistej,

5.      poszanowaniu własności,

6.      opieki i ochrony,

7.       partnerskiej rozmowy na każdy temat,

8.      akceptacji jego osoby.

Dziecko w Przedszkolu ma obowiązek w trosce o bezpieczeństwo własne i kolegów:

Przestrzegać wszelkich umów zawartych z nauczycielką, a w szczególności:
1) nie oddalać się od grupy bez wiedzy nauczycielki,
2) zgłaszać wszelkie przykre wypadki, uszkodzenia itp. związane ze zdrowiem dzieci,   sygnalizować złe samopoczucie i potrzeby fizjologiczne,
3)  szanować sprzęt i zabawki znajdujące się w przedszkolu,
4)  dbać o estetykę i czystość pomieszczeń, których przebywa,
5) przejawiać właściwy stosunek do rówieśników osób starszych, wynikający z postaw respektowania podstawowych norm społecznych i etycznych.