Podziękowania

 

Szanowni  Rodzice

W imieniu własnym i całej społeczności przedszkolnej pragniemy złożyć serdeczne podziękowania bardzo udana współpracę  w  minionym  roku szkolnym

Szczególnie pragniemy podziękować:

Pani Dorocie Nieczaj- za zorganizowanie naszym przedszkolakom, spotkania z przedstawicielami różnych formacji wojskowych,

Państwu Marioli i  Adamowi Pasierowskiem- za ogromną pomoc i zaangażowanie w życie przedszkolne oraz  troskliwą opiekę nad dziećmi podczas wyjazdów na wycieczki,

Pani Alenie Rusak- za zaangażowanie na rzecz przedszkola i atrakcyjne zachęcanie dzieci do słuchania bajek,

Panu Pawłowi Karpińskiemu za wprowadzanie dzieci w świat bajek,

Pani Małgorzacie Ochowskiej za czas poświęcony na czytanie bajek naszym przedszkolakom

Pani  Joannie Osińskiej za wiele życzliwości i serdeczności dla naszego przedszkola