Plan dnia
07:00 - 08:45 Powitanie! Poranek w przedszkolu - zabawy ogólnorozwojowe, indywidualne w kącikach zainteresowań, praca indywidualna. Poranne ćwiczenia ruchowe
08:45 - 09:00 Przygotowanie do śniadania- czynności higieniczno - porządkowe
09:00 - 09:30 Śniadanie
09:30 - 10:30 Zajęcia dydaktyczne - z zakresu edukacji językowej, matematycznej, plastycznej, muzycznej, przyrodniczej i ruchowej
10:30 - 11:45 Zabawy w ogródku przedszkolnym, spacer, obserwacje przyrodnicze, eksperymenty w Eko ogródku i szklarence .Wdrażanie  zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka.
11:45 - 12:00 Przygotowanie do obiadu- czynności higieniczno-porządkowe
12:00 - 13:00 Obiad
13:00 - 14:30 Zajęcia relaksacyjne / Sen i wypoczynek dla dzieci zmęczonych i młodszych.   Słuchanie bajki czytanej przez nauczyciela. Zajęcia dodatkowe: zajęcia twórcze, plastyczne, rytmiczne, zajęcia w małych zespołach oraz indywidualne
14:30 - 15:00 Przygotowanie do podwieczorku.Podwieczorek
15:00 - 17:30 Zajęcia dodatkowe /swobodne zabawy w kącikach tematycznych, zabawy w ogrodzie lub sali zabaw. Bawimy się i czekamy na rodziców
Kończymy dzień w Przedszkolu Jagódka.