Organizacja

Przedszkole czynne jest w dni powszednie, od poniedziałku do piątku,
w godzinach od 7:00 do 17:30.

Funkcjonujemy również w okresie ferii zimowych i wakacji letnich, z miesięczną
przerwą na przygotowanie przedszkola do następnego roku szkolnego.