Czesne

W ramach realizacji programu wychowania przedszkolnego objętego czesnym prowadzone są następujące zajęcia:

 • Przybliżenie dzieciom literatury dziecięcej.
 • Poznawanie pojęć matematycznych.
 • Zajęcia w języku angielskim - 2 x w tygodniu,
  • gry i zabawy, nauka piosenek i wierszyków.
 • Zajęcia logopedyczne 2 x w tygodniu – zajęcia grupowe obejmujące wszystkie dzieci mające na celu rozwój aparatu mowy poprzez liczne ćwiczenia prowadzone w formie zabawy
 • Zajęcia rytmiczno-muzyczne 1x w tygodniu,
  • nauka piosenek, zabawy muzyczne, słuchanie muzyki,
  • wprowadzenie podstawowych pojęć muzycznych,
  • odkrywanie radości z samodzielnej zabawy muzyką i słowem.
 • Gimnastykę ogólnorozwojowa- zabawy ruchowe 5 x w tygodniu,
 • Zajęcia plastyczne z elementami origami 2 x w tygodniu
  • malowanie, rysunek, lepienie, itp., - wykorzystanie różnorodnych technik plastycznych,
  • opowiadania o sławnych artystach (malarzach, rzeźbiarzach …)
 • Zajęcia techniczne 1 x w tygodniu- rozwijanie sprawności manualnej
 • Zajęcia przyrodnicze w sali i w terenie , eksperymentowanie z  przyrodą nieożywioną.


W przedszkolu planowane są dodatkowe opłaty

 • Ubezpieczenie dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków- opłata jednorazowa dokonywana na początku roku szkolnego,
 • Koszty związane z uroczystością Mikołajkową- wpłata rodziców w wysokości około 50 zł
 • Udział Rodziców w organizowaniu całodniowych wycieczek autokarowych  - kwota zgodna z aktualną kalkulacją wycieczki.
 • Opłata wakacyjna za miesiąc lipiec lub sierpień zgodna z zawartą umową.

 

Czesne

 • Czesne za przedszkole ustalamy indywidualnie – prosimy o telefoniczny lub bezpośredni kontakt, uwzględniamy osobiste potrzeby Rodziców, co do czasu pobytu dziecka w Przedszkolu.
  W kwocie czesnego uwzględniamy koszty posiłków dla dzieci.
  Wpłata dokonywana jest co miesiąc z góry, w terminie do 10 - go dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy.